HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7/365

Peachtree Networkscung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ và từ xa cho nhiều phần tử mạng của OEM. Dịch vụ này phù hợp với rất nhiều trường hợp khác nhau chẳng hạn như:

  • Hỗ trợ sản phẩm đã hết vòng đời về cơ sở đã cài đặt trong hiện tại
  • Các mạng nhiều nhà cung cấp cần một POC để hỗ trợ
  • Các mạng dự định đổi nhà cung cấp nhưng vẫn yêu cầu được hỗ trợ trước
  • Nhà khai thác muốn tiết kiệm tiền trên tổng chi phí sở hữu (TCO) mạng của họ

Dịch vụ hỗ trợ được cung cấp thông qua cổng thông tin trợ giúp trực tuyến và yêu cầu hỗ trợ sẽ được chuyển đến nhân viên kỹ thuật toàn thời gian của chúng tôi. Dịch vụ khắc phục lỗi sẽ được thực hiện từ xa dựa trên SLA theo thỏa thuận, và được tăng lên theo yêu cầu cho tới khi vấn đề được giải quyết. Chúng tôi cung cấp SLA linh hoạt sao cho phù hợp với các yêu cầu của bạn và có thể được mở rộng thông qua dịch vụ sửa chữa và thay thế phần cứng cho giải pháp hỗ trợ 360 tổng thể.

Vui lòng gửi cho chúng tôi một số thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể để bàn luận về việc chúng tôi có thể giúp đỡ bạn như thế nào.