QUẢN LÝ PHỤ TÙNG

Peachtree Networks có thể tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của mạng nhiều nhà cung cấp thông qua Dịch vụ Quản lý Phụ tùng (SPMS). Giải pháp toàn diện này được thiết kế nhằm tối đa hóa hiệu suất hoạt động của mạng lưới trong khi giúp bạn dễ nhận thấy tài sản trữ kho trong thực tế. Phạm vi của các dịch vụ SPMS bao gồm:

  • Quản lý và Hạch toán
  • Định cỡ Phụ tùng
  • Các hoạt động tại chỗ
  • Lưu kho
  • Thử nghiệm
  • Quản lý Dịch vụ Bảo hành
  • Sửa chữa và Trao trả
  • Lưu trữ Dữ liệu chính

Vui lòng gửi cho chúng tôi một số thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể để bàn luận về việc chúng tôi có thể giúp đỡ bạn như thế nào.