MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

Mạng truy nhập vô tuyến: là một phần của hệ thống viễn thông triển khai công nghệ vô tuyến (UTRA, Evolved UTRA, CDMA2000, DECT, GERAN) để truy cập Mạng lõi. Thông thường mạng truy cập vô tuyến nằm giữa điện thoại di động và các thiết bị khác) và Mạng lõi.

Trong mạng truy nhập vô tuyến tập trung, có sự phối hợp hoặc đám mây (C-RAN), chức năng của trạm thu phát gốc (hoặc eNodeB) có thể được chia nhỏ giữa bộ trữ xử lý đơn vị băng gốc (BBU) và đơn vị vô tuyến từ xa (RRU) hoặc đầu vô tuyến đặt xa (RRH) có sợi quang kết nối BBU với thiết bị RRU.user.