MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH

Nhà khai thác Mạng viễn thông cố định thường đối mặt với thách thức về các mạng kế thừa vẫn đang hoạt động nhưng không còn được hỗ trợ bởi OEM. Peachtree Networks hỗ trợ rất nhiều hệ thống khác nhau như MSAN, POTS, xDSL, truyền dẫn quang và nhiều hệ thống khác nữa. Chúng tôi cung cấp một lượng lớn linh kiện cho các hệ thống như Ericsson AXE10, Siemens EWSD, Alcatel S12 / E10, Lucent 5ESS, Nortel DMS và nhiều linh kiện khác nữa.